Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het SEN evenemententerrein (Marktstraat (vanaf Marijkestraat tot de Wilhelminastraat), Marktplein, Oranjelaan, Julianastraat (tot aan Marijkestraat), Marijkestraat (vanaf Julianastraat tot Marktstraat)) aanwezig is, zijn er huisregels vastgesteld.

Daarnaast is er tijdens de feestweek de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordeningen. Wanneer je de SEN Zomerfeesten bezoekt en daardoor aanwezig bent op het evenemententerrein, ga je akkoord met dit reglement.

Eigen risico

Het betreden van het SEN evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Evenementen Neede en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Stichting Evenementen Neede ’76 wijkt niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

Drank

Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te nemen op het gehele evenemententerrein (Marktstraat (vanaf Marijkestraat tot de Wilhelminastraat), Marktplein, Oranjelaan, Julianastraat (tot aan Marijkestraat), Marijkestraat (vanaf Julianastraat tot Marktstraat).

Het nuttigen van drank is alleen toegestaan op het evenemententerrein binnen de toegangspoorten en op het koepelterrein bij de evenementen die op dat terrein plaatsvinden. Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare munten afgerekend.

Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
Legitimatie verplicht. Indien een bezoeker kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwakalcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Drugs

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit of verhandelen word je zonder pardon overgedragen aan de politie.

Geluid

In de feesttent en kermis kan meer dan 85 DB aan geluid worden geproduceerd. De SEN aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige
gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

Vervoer

Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Auto’s zijn niet toegestaan op het SEN evenemententerrein.
Voor bezoekers die met de fiets of scooter komen is er wederom een bewaakte stalling geregeld op het grasveld naast de sportzaal aan de Oranjelaan.

Glaswerk

Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het evenemententerrein.

Roken

Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken.

Foto’s en opnamen

Tijdens het zomerfeest worden er foto’s en opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden voor plaatsing op de website of voor andere publicatie doeleinden. Voor deze foto’s en opnamen wordt vooraf geen toestemming gevraagd. De nieuwe media zorgen voor steeds meer mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld gebruik van foto’s en video’s op de website en sociale media. Als foto’s door derden, niet in opdracht van SEN76, zijn gemaakt dan heeft de organisatie geen controle over het publiceren van deze foto’s. SEN76 is daarvoor ook niet verantwoordelijk. Wanneer je op het feestterrein aanwezig bent, stem je er mee in dat er eventueel foto’s of opnamens van jou worden gemaakt. Wil je niet dat een foto of opname van jou wordt gepubliceerd, maak dit dan (direct) kenbaar bij de fotograaf.

Overige

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het SEN evenemententerrein worden ontzegd.

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat uw gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het SEN evenemententerrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten wordt u te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar , seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd. De toegang tot het SEN evenemententerrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald.

Op diverse plaatsen op het festival terrein hangen camera’s, dit om te waken voor uw en onze veiligheid. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

Op het feestterein kunnen rugtassen, rugzakken of tassen worden geweigerd.

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het SEN evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van Stichting Evenementen Neede.

Huisdieren worden niet toegelaten.

Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie.